Javni razpis za izvedbo spodbujanja samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2019

10. 09. 2019

Objavljeno: Občina Ravne na Koroškem, 30. 8. 2019, www.ravne.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2019 (Ur. Glasilo slovenskih občin št. 15/19) in Pravilnika o spodbujanju samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem  (Ur.l. RS, št. 39/19) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
  • gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Občine Ravne na Koroškem,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
  • samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije,
  • stalno prebivališče prijavitelja na območju Občine Ravne na Koroškem,
  • samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1.9.2018 do 30.8.2019.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 20.000 €.

Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 1.250 €.

Razpisnik: Občina Ravne na Koroškem

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 1. 10. 2019.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete SPOT svetovanje Koroška, Tel: 064 263 784 ali 064 277 968 ali pišete na e-naslov: spot.koroska@gmail.com z navedbo »Razpis spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja.

Razpisna dokumentacija: Obrazec lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Občine Ravna na Koroškem: www.ravne.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj