Eko sklad prenovil razpisa za podjetja in občine

28. 06. 2019

2 1
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: STA, 21. 6. 2019, www.sta.si

Eko sklad je 21. junija 2019 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil prenovljena javna poziva za spodbude pravnim osebam za naložbe v učinkovito rabo energije ter občinam za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena.

V Eko skladu nadaljujejo s kombiniranimi finančnimi spodbudami za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za pravne osebe. Ponujajo jim nepovratna sredstva v višini do 20 odstotkov vrednosti naložbe in kredite s subvencionirano ničodstotno obrestno mero.

Sklad pravnim osebam sofinancira naložbe med drugim v novo fasado, zamenjavo stavbnega pohištva, vgradnjo toplotne črpalke, naložbe v soproizvodnjo toplote in elektrike idr. Za nepovratna sredstva in subvencionirane obrestne mere je na voljo sedem milijonov evrov, za kredite, s katerimi je mogoče pokriti do 80 odstotkov naložbe, pa pet milijonov evrov.

Po novem bodo poleg podjetij, zadrug, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti, do spodbud upravičena tudi društva in vse druge pravne osebe vpisane v poslovni register (npr. tudi verske skupnosti).

Bistvena sprememba je tudi ta, da ni več potrebna investicijska dokumentacija, kar bo poenostavilo pripravo vloge. Po novem je do spodbude upravičena tudi naložba v plinski kondenzacijski kotel za centralno ogrevanje, vendar le na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Eko sklad je 21. junija 2019 objavil tudi prenovljen razpis za spodbude za naložbe občin v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena. Glede na prejšnje razpise je sprememba pri opredelitvi lesene gradnje, in sicer je po novem vgradnja lesene fasadne obloge in lesenega stavbnega pohištva obvezna. Druga bistvena novost je zahteva za omejitev rabe energije tudi za pohlajevanje.

Višine spodbud ostajajo nespremenjene glede na prejšnji javni poziv - skupno je na voljo 17 milijonov evrov, od tega je 10 milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v gradnjo lesenih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena z vgrajenimi izolacijskimi materiali naravnega izvora in lesenim zunanjim stavbnim pohištvom.

Eko sklad 21. junija 2019 med drugim objavil tudi spremembo javnega razpisa za kreditiranje okoljskih naložb občanov, in sicer je po novem na voljo 65 milijonov evrov, medtem ko je bilo po prejšnji spremembi 45 milijonov evrov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj