Sofinanciranje ponovnega zagona podjetij

Sofinanciranje ponovnega zagona podjetij

Vstopili ste v prijavni obrazec Javnega razpisa za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19 – JRTK COVID-19. Javni razpis je namenjen podjetjem, ki so imela na dan 31. 7. 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

  • I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
  • I56.300 Strežba pijač
  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  • R90.010 Umetniško uprizarjanje
  • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje in so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.

Priprava in oddaja vloge poteka v treh korakih. Vlogo je potrebno izpolniti preko spletnega obrazca, jo natisniti in fizično oddati do roka za oddajo vlog. Ob zaključku izpolnjevanja spletnega obrazca prijavitelj v svoj elektronski poštni predal prejme štiri izpolnjene obrazce, ki so obvezna sestavina vloge. Podpisanim obrazcem priloži vse obvezne sestavine vloge in jo fizično odda do roka za oddajo vlog. Izpolnjen in zaključen spletni obrazec še ne pomeni, da je bila vloga oddana. Podrobnejša navodila za pripravo in oddajo vloge so navedena v dokumentaciji javnega razpisa.

Vse o vsebini in pogojih javnega razpisa lahko preberete na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/razpis/385

 

Začni z izpolnjevanjem vloge