Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2019

07. 08. 2019

Objavljeno: Občina Metlika, 29. 7. 2019, www.metlika.si

Namen razpisa:

 • NAMEN A subvencioniranje obrestne mere plačane od 01.01.2019 do 31.12.2019 za namenske dolgoročne kredite (finančni najem in krediti za obratna sredstva niso predmet sofinanciranja), za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov in luksuzne opreme poslovnih objektov), za dobo najmanj 3 leta, najete v letu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019, za razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti;
 • NAMEN B subvencioniranje stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske (kadar se le-ta zahteva v razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev) in razpisne dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev sredstev iz državnih ali mednarodnih virov od 21. 9. 2018 do 20. 9. 2019;
 • NAMEN C subvencioniranje stroškov nematerialnih investicij od 21. 9. 2018 do 20. 9. 2019, zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega
 • proizvodnega oz. storitvenega programa;
 • NAMEN D subvencioniranje stroškov promocije povezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini od 21. 9. 2018 do 20. 9. 2019;
 • NAMEN E subvencioniranje najemnine za poslovne prostore v območju zgodovinskega jedra mesta Metlika, ki je opredeljeno v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu, plačane od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 • NAMEN F subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov plačane od 22. 6. 2019 do 31. 12. 2019.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva za subvencije so zagotovljena v proračunu Občine Metlika za leto 2019 v višini:

 • NAMEN A = 16.000,00 EUR
 • NAMEN B = 10.000,00 EUR
 • NAMEN C = 3.000,00 EUR
 • NAMEN D = 6.000,00 EUR
 • NAMEN E in F = 10.000,00 EUR

Razpisnik: Občina Metlika

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 20. 9. 2019, do 14. ure.

Dodatne informacije: Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom ali razpisno dokumentacijo se posredujejo izključno po elektronski pošti: martina.nemanic@metlika.si, s pripisom »Razpis subvencije gospodarstvo 2019«, najkasneje do 13. 9. 2019, do 14. ure.

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.metlika.si, pri objavi razpisa in razpisne dokumentacije.

Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve dokumentacije razpisa.

Razpisna dokumentacija: Razpis in razpisna dokumentacija sta z dne 29. 7. 2019 objavljena na spletni strani Občine Metlika: www.metlika.si, pod Javni razpisi in objave.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vsak delovni dan tudi prejmejo na Občini Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Kontaktna oseba: Martina Nemanič ali tajništvo Občine Metlika.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj