Javno povabilo - »Vključitev strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetij v dogodke za podjetnike podjetij«

28. 02. 2020

Objavljeno: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 28. 2. 2020, www.spiritslovenia.si

Cilj javnega povabila: Cilj povabila je spodbuditi podporne institucije na področju podjetništva (v nadaljevanju: deležniki) na področju spodbujanja podjetništva, da v okviru lastnih dogodkov promovirajo prenos lastništva podjetja na naslednike, z namenom ozaveščanja lastnikov podjetij o pomenu pravočasne priprave na prenos lastništva. V okviru promocije morajo deležniki v predstavitev vključiti pomen pravočasne priprave na prenos lastništva ter ključne informacije, pomembne za različne oblike prenosa lastništva (npr. za prodajo ali prenos podjetja na naslednjo generacijo ali notranji odkup podjetij).

Predmet javnega povabila: Predmet javnega naročila je izvedba strokovnega predavanja v okviru lastnih dogodkov izbranih deležnikov, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Prijavite se lahko najkasneje do petka, 12. 3. 2020, do 12. ure.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.Nazaj