Javno pobabilo - »Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju Primorsko-notranjske regije 2022«

Javno pobabilo - »Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju Primorsko-notranjske regije 2022«

28. 07. 2022

Objavljeno: RRA Zeleni kras d.o.o., 28. 7. 2022, www.rra-zk.si

Predmet razpisa: RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi v letu 2022 v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja Povabilo za Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov 2022 na območju Primorsko-notranjske regije. Razpis je namenjen pospeševanju razvoja malega gospodarstva z namenom preprečevanja finančne izključenosti pri financiranju ter omogočanju lažjega dostopa do finančnih virov.

Subvencija je namenjena za:

  • namenske kredite v materialne in nematerialne investicije,
  • kredite za obratna sredstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu ter imajo sedež v eni izmed naslednjih občin: občina Bloke, občina Cerknica, občina Ilirska Bistrica, občina Loška dolina, občina Pivka ali občina Postojna.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva po tem povabilu so namenjena delnemu povračilu upravičenih stroškov, povezanih z najemom podjetniškega kredita.

Za izvedbo Povabila v letu 2022 občine v proračunih zagotavljajo sredstva v višini:

Občina, kjer ima podjetje sedež

Višina sredstev v EUR

Bloke

7.000,00

Cerknica

9.600,00

Ilirska Bistrica

5.000,00

Loška dolina

2.000,00

Pivka

2.000,00

Postojna

12.000,00

Skupaj

37.600,00

Razpisnik: RRA Zeleni kras d.o.o. (skupno povabilo občin: Bloke Cerknica Ilirska Bistrica Loška dolina Pivka Postojna)

Rok: Rok za oddajo vlog je 14. 10. 2022. do 24.00 ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije je na voljo Tjaša Fajdiga, Tel: (05) 721 22 48, e-naslov: tjasa@rra-zk.si ali na info@rra-zk.si.

Razpisna dokumentacija: Celotno javno povabilo in obrazci za pripravo vloge so objavljeni na spletnem naslovu: www.rra-zk.si.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.Nazaj