Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2020

19. 06. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 89, Datum: 19. 6. 2020, Stran: 1284

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši vzreji bolj kakovostnih čebeljih matic. V okviru ukrepa se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

Predmet podpore je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v obdobju iz točke 2.1 tega javnega razpisa.

Predmet podpore je tudi dodelitev subvencije vzrejevalcem čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020 so vzrejevalci, ki so v obdobju od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019 vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih matic, ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za leto 2020 znaša do 40.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vloge je od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 19. 7. 2020.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, Tel: (01) 580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj