Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2024

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2024

22. 03. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 22. 3. 2024, Stran: 682

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Za škodni dogodek se šteje:

  • smrt,
  • l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali
  • večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 64.800 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vlaganje vlog na javni razpis se začne peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, e-pošta: aktrp@gov.si, Tel: (01) 580-77-92, uradne ure: ponedeljek od 8.30 do 12. ure, sreda 8.30 do 12. ure in od 13. do 15. ure, petek od 8.30 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija: Vloga na javni razpis se izpolni in vloži v informacijski sistem agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu: https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo v informacijski sistem v obliki skenograma.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj