Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v letu 2020

14. 02. 2020

Objavljeno: Občina Središče ob Dravi, 5. 2. 2020, www.sredisce-ob-dravi.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Središče ob Dravi.

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naloţb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Središče ob Dravi.

Ukrepi:

  1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
  2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
  3. spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva
  4. spodbujanje prijav podjetij na razpise
  5. spodbujanje projektov inovacij

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 15.000,00 €.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:

  1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 7.000,00 €
  2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 5.000,00 €
  3. spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva- 1.000,00 €
  4. spodbujanje prijav podjetij na razpise - 1.000,00 €
  5. spodbujanje projektov inovacij -1.000,00 €

Razpisnik: Občina Središče ob Dravi

Rok: Rok oddaje vlog za prvo odpiranje je 3. 6. 2020 (ta dan morajo biti najpozneje oddane na pošti s priporočeno pošiljko).

Rok oddaje vlog drugo odpiranje je 25. 9. 2020 oz. v kolikor se sredstva porabijo na prvem odpiranju se objavi obvestilo o zaprtju razpisa.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani lahko dobijo občini Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi, Kontaktna oseba: Jelka Zidarič Trstenjak, Tel: (02) 74166-12, e-pošta: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Središče ob Dravi ter na spletni strani Občine Središče ob Dravi: www.sredisce-ob-dravi.si.

Več: Več o pogojih najdete tukaj.Nazaj