Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj v letu 2019

10. 05. 2019

Objavljeno: Občina Bohinj, 10. 5. 2019, www.obcina.bohinj.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Bohinj.

V letu 2019 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

  • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
  • Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
  • Ukrep 6: Spodbujanje poslovne dejavnosti
  • Ukrep 7: Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij
  • Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva
  • Ukrep 12: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Bohinj.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost javnega razpisna znaša 80.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Bohinj

Rok: Rok za oddajo vloge je 3. 9. 2019.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani lahko dobijo na:

  • Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice, Kontaktna oseba: Eldina Čosatović, mag. posl. Ved, Tel: (04) 581-34-19, e-naslov: dina@ragor.si in na
  • Občini Bohinj, Kontaktna oseba: Tanja Mencinger, Tel: (04) 577 01 28, e-naslov: tanja.mencinger@obcina.bohinj.si.

Razpisna dokumentacija: Obrazec razpisne dokumentacije dobite tukaj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj