Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2020

21. 02. 2020

 

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 21. 2. 2020, Stran: 549

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača, in sicer:

  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev znaša 11.287,00 EUR, od tega za:

  • Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 5.643,48 EUR in
  • Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 5.643,48 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

Razpisnik: Občina Divača

Rok: Rok za predložitev vlog je 22. 5. 2020.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, Tel: (05) 73-10-938.

Razpisna dokumentacija: Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača: www.divaca.si. Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne tudi v sprejemni pisarni.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj