Javni razpis za razpisno področje B v letu 2020 - finančna podpora Slovencem po svetu

09. 10. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 4. 10. 2019, Stran: 2046

Namen razpisa: Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2020: finančna podpora Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javni razpis) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo (Slovenci, ki živijo po svetu, so slovenske skupnosti in posamezniki, ki ne živijo in delujejo na območju poselitve slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah oziroma v zamejstvu9.

Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu,
  2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
  3. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
  4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 920.000 EUR.

Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Rok: Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 8. 11. 2019 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, Tel: (01) 230-80-00, Faks: (01) 230-80-17 oziroma po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega razpisa je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, Ljubljana, Tel: (01) 230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj