Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

01. 03. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 1. 3. 2024, Stran: 429

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so v skladu z drugim odstavkom 90.i člena Uredbe naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 (v nadaljnjem besedilu: poplave v avgustu 2023).

Cilj razpisa: Cilj podukrepa je obnova kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravne nesreče.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • sklop A v višini 2.000.000 EUR, na katerega vloži vlogo upravičenec, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, za katero je iz ocene škode razvidno, da ima škodo samo na kmetijskih zemljiščih, in z vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo iz 3., 5., 6. ali 7. točke drugega odstavka 90.i člena Uredbe,
  • sklop B v višini 7.000.000 EUR, na katerega vloži vlogo upravičenec, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, za katero je iz ocene škode razvidno, da nima škode na kmetijskih zemljiščih ali ima škodo na kmetijskih zemljiščih in drugih osnovnih sredstvih, in uveljavlja podporo za naložbo iz 1., 2. ali 4. točke drugega odstavka 90.i člena Uredbe.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj