Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024

Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024

13. 10. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 106, Datum: 13. 10. 2023, Stran: 1858

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

Aktivnosti za izvajanje podintervencije sofinanciranje vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024, po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2024.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev v programskem letu 2024 znaša 25.676,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15. ure.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, Tel: (01) 580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Prijavni obrazec s prilogami se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj