Javni razpis za podintervencijo - Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024

Javni razpis za podintervencijo - Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024

07. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 7. 6. 2024, Stran: 1414

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za podintervencijo - Subvencioniranje vzreje čebeljih matic je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, katerega glavni namen je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala.

V okviru podintervencije subvencioniranje vzreje čebeljih matic se spodbujajo:

  • vzrejevalci čebeljih matic k vzreji bolj kvalitetnih čebeljih matic iz linij čebel z daljšim poreklom;
  • delovanje plemenilnih postaj;
  • vzrejevalci čebeljih matic k vzreji rodovniških matic z vključitvijo odobrenih plemenilnih postaj.

Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic glede na število vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša do 70.000,00 evrov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči 1. julija 2024 z začetkom ob 9. uri in traja do 31. julija 2024 do 15. ure.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, Tel: (01) 580-77-92, v času uradnih ur.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj