Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024

Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024

07. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 7. 6. 2024, Stran: 1413

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za podintervencijo Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024, katerega glavni namen je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša do 49.260,00 evrov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči 1. julija 2024 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15. ure.

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo v primeru porabe razpisanih sredstev objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, Tel: (01) 580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj