Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

24. 07. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 104, Datum: 24. 7. 2020, Stran: 1567

Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 17. septembra 2020 do 23:59.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS)
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj