Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020 - Primorsko-notranjska regija

25. 07. 2019

Objavljeno: Regionalna razvojna agencija Zeleni kras, 4. 3. 2019, www.rra-zk.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa je 250.000,00 EUR.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Zeleni kras

Rok: Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 2. 9. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2020.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobite na:

  • e-naslovu: tadeja@rra-zk.si,
  • telefonski številki: (05) 721 22 32 (Tadeja Pecman Penko)
  • sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani RRA Zeleni kras, d.o.o., www.rra-zk.si, v rubriki »Razpisi«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj