Javni razpis za finančni produkt - BIZI ZADRUGE

Javni razpis za finančni produkt - BIZI ZADRUGE

28. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 28. 6. 2024, Stran: 1710

Predmet razpisa: Finančni produkt BIZI ZADRUGE je po vsebini posojilo za sofinanciranje zadružnih projektov na področju vlaganj zelenega in digitalnega prehoda. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih vlagateljev za izvedbo vlaganj na področju trajnostnega razvoja.

Namen razpisa: Namen finančnega produkta BIZI ZADRUGE je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k blaženju oziroma prilagajanju podnebnim spremembam (z izvajanjem ukrepov, kot so uporaba obnovljivih virov energije za samooskrbo, energetska učinkovitost, trajnostno kmetijstvo in krožno gospodarstvo), digitalizaciji poslovanja, dvigu konkurenčnosti vlagateljev ter povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.

Cilji razpisa: Cilji finančnega produkta je izvedba ukrepov vlagateljev na področju obvladovanja porabe energije, razvoja lokalne ekonomije, dviga konkurenčnosti ter povečanja dodane vrednosti na zaposlenega.

Pri izvajanju finančnega produkta SRRS daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni znesek: 5.000.000 € posojil.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda na finančni produkt v obdobju odprtega razpisnega roka za finančni produkt, in sicer od 15. 7. 2024 od 8. ure naprej do 31. 12. 2025 do 17. ure oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53, e-pošta: info@srrs.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena v Aplikaciji e-Rsklad: www.r-sklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj