Javni razpis za finančne produkte - AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF ter NVO PF

Javni razpis za finančne produkte - AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF ter NVO PF

01. 03. 2024

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 1. 3. 2024, Stran: 389

Namen razpisa: Finančni produkti z oznako PF omogočajo vlagateljem hitrejšo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, s premoščanjem časovnih razlik pri denarnih tokov za čas do izplačila odobrenih nepovratnih sredstev.

Finančni produkti so namenjeni premostitvenemu financiranju sledečih projektov:

  • AGRO PF je namenjen premostitvenemu financiranju kmetij (fizične osebe),
  • BIZI PF je namenjen premostitvenemu financiranju gospodarskih subjektov,
  • LOKALNO PF je namenjen premostitvenemu financiranju javnih organizacij,
  • NVO PF je namenjen premostitvenemu financiranju neprofitnih zasebnih organizacij.

Finančni produkti PF so namenjeni pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih programskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna nepovratna sredstva.

Cilj razpisa: Cilj finančnih produktov PF je hitrejša izvedba projekta s premostitvenim posojilom SRRS, s katerim lahko vlagatelji financirajo izvedbo projekta do izplačila nepovratnih sredstev.

Pri izvajanju produktov PF SRRS daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni znesek: 10.000.000 € posojil, od tega za:

  • AGRO PF v višini 5.000.000 €,
  • BIZI PF v višini 3.000.000 €,
  • LOKALNO PF v višini 1.000.000 €,
  • NVO PF v višini 1.000.000 €.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda na posamezen finančni produkt v obdobju odprtega razpisnega roka za finančni produkt, in sicer od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte: info@srrs.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena v Aplikaciji e-Rsklad: www.r-sklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj