Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2024

Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2024

22. 03. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 22. 3. 2024, Stran: 720

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za naslednje ukrepe:

  1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete,
  2. Spodbujanje projektov inovacij,
  3. Spodbujanje najema poslovnih prostorov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja). Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije ES, št. 800/2008).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 100.000,00 EUR, in sicer:

  • Ukrep 1 - Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete: 75.000,00 EUR,
  • Ukrep 2 - Spodbujanje projektov inovacij: 5.000,00 EUR,
  • Ukrep 9a - Spodbujanje najema poslovnih prostorov - Najem poslovnih prostorov v lasti Občine Kanal ob Soči: 3.000,00 EUR,
  • Ukrep 9b - Spodbujanje najema poslovnih prostorov - Najem poslovnih prostorov na območju Občine Kanal ob Soči: 17.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Kanal ob Soči

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave do vključno 22. 4. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 14. uro pri Metodi Humar, Tel: (05) 39-81-209 ali na e-naslovu: metoda.humar@obcina-kanal.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči ter na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj