Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2023

Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2023

12. 05. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 12. 5. 2023, Stran: 1045

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ukrep:

1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete.

Predmet sofinanciranja so:

  • stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
  • stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih finančnih sredstev znaša 20.000 EUR.

Razpisnik: Občina Kanal ob Soči

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave do vključno 12. 6. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 14. uro pri Metodi Humar, Tel: (05) 39-81-209, e-naslov: metoda.humar@obcina-kanal.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči ter na spletni strani Občine: www.obcina-kanal.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj