Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2023 in 2024

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2023 in 2024

02. 02. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 9, Datum: 2. 2. 2024, Stran: 167

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 2: spodbujanje samozaposlovanja,
  • Ukrep 3: spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Komen

Rok: Rok za predložitev vlog je do 31. 7. 2024.

Dodatne informacije: Kontakt za dodatne informacije: obcina@komen.si.

Razpisna dokumentacija: Obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, v času uradnih ur ter preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si (rubrika Razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj