Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2022 in 2023

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2022 in 2023

21. 04. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 21. 4. 2023, Stran: 874

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen (v nadaljevanju: občina) za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 2: spodbujanje samozaposlovanja,
  • Ukrep 3: spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 55.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Komen

Rok: Rok za predložitev vlog je do 27. 9. 2023.

Dodatne informacije: Kontakt za dodatne informacije: obcina@komen.si.

Razpisna dokumentacija: Obrazci za prijavo na javni razpis so en delovni dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS dostopni v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, v času uradnih ur ter preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si (rubrika Razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj