Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji za leto 2023

Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji za leto 2023

13. 02. 2023

Objavljeno: RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., 13. 2. 2023, https://rra-koroska.si

Predmet razpisa in višina sredstev: Predmet razpisa RRA GSK razpisuje dodeljevanje garancij za ugodne kredite v okviru GSK.

Višina razpisanih sredstev za kredite in garancije za upravičene stroške investicij oz. obratnih sredstev po občinah v €-ih je naslednja:

LETO 2023

KREDITNI POTENCIAL

80 % GARANCIJE

ČRNA NA KOROŠKEM

39.647

31.718

MEŽICA

44.400

35.520

MUTA

66.809

53.447

PREVALJE

150.225

120.180

RAVNE NA KOROŠKEM

90.225

72.180

RADLJE

47.241

37.793

SLOVENJ GRADEC

224.047

179.238

VUZENICA

42.000

33.600

GZS

25.038

20.030

SKUPAJ

704.594

563.675

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so: mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov do 3 let.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: RRA Koroška d.o.o.

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do 31. 12. 2023 oz. do dneva porabe sredstev.

Dodatne informacije: Informacije v zvezo z vlogo so na voljo na telefonski številki: 059 085 180 (Urška Sušnik).

Razpisna dokumentacija: Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz Obrazca: Vloga za garancijo GSK, ki ga lahko člani sheme dobijo na spletnih straneh: www.rra-koroska.si pod rubriko razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj