Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Vrhnika za leto 2023

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Vrhnika za leto 2023

03. 07. 2023

Objavljeno: Občina Vrhnika, https://vrhnika.si/

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev Občine Vrhnika in sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v letu 2023.

Sredstva se namenjajo za naslednje namene:

  1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH MER ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ
  2. SPODBUJANJE UDELEŽBE NA SEJMIH IN RAZSTAVAH
  3. POMOČ PRI USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH IN USPOSABLJANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
  4. ODPIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so majhna podjetja in samostojni podjetniki oziroma upravičenci določeni pri posameznem ukrepu. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja.

Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj investicije morata biti na območju Občine Vrhnika.

Ne glede na določila prejšnjih odstavkov, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s slovenskim državljanstvom.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 35.000,00 €.

Razpisnik: Občina Vrhnika in Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika

Rok: Prijava na razpis se začne 3. 7. 2023 in konča 2. 10. 2023.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, po telefonu: (01) 755-77-40 ali po e-pošti: luka.ogrin@ozs.si ter Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, po telefonu: (01) 755-54-21 - Erika Červek.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj