Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Vrhnika v letu 2024

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Vrhnika v letu 2024

20. 06. 2024

Objavljeno:  Občina Vrhnika, www.vrhnika.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev Občine Vrhnika in sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, za pospeševanje razvoja obrh in podjetništva v letu 2024.

Namen razpisa: Sredstva se dodelijo za naslednje namene:

  • Subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij
  • Spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah
  • Pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov
  • Odpiranje novih zaposlitev

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so majhna podjetja in samostojni podjetniki oziroma upravičenci določeni pri posameznem ukrepu. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja.

Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj investicije morata biti na območju Občine Vrhnika.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev je 35.000.00 €.

Razpisnik: Občina Vrhnika

Rok: Prijava na razpis se začne 1. 7. 2024 in konča 1.10. 2024.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, Tel: (01) 755-77-40, e-pošta: luka.ogrin@ozs.si - Luka Ogrin ter Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, po telefonu: (01) 755-54-21 - Erika Červek.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.Nazaj