Javni razpis za dodelitev sredstev za promocijo lastnih izdelkov in storitev podjetja v občini Ormož

31. 01. 2019

Objavljeno: Občina Ormož, 31. 1. 2019, www.ormoz.si

Predmet razpisa: Promocija lastnih izdelkov in storitev na sejmih in razstavah.

Cilj ukrepa Promocija lastnih izdelkov in storitev podjetja je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini z namenom predstavitve lastnih izdelkov in storitev, promoviranja turističnih danosti občine ter sklenitve novih poslov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so:

  • mala podjetja, ki imajo v zadnjem poslovnem letu manj kot 50 zaposlenih ter njihov letni promet in/ali bilančna vsota ne presegata 10 milijonov EUR,
  • mikro podjetja, ki imajo v zadnjem poslovnem letu manj kot 10 zaposlenih in njihov letni promet in/ali bilančna vsota ne presegata 2 milijona EUR ter
  • samostojni podjetniki posamezniki,

ki so se udeležili sejma ali razstave doma ali v tujini.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 10.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Ormož

Rok: Rok za oddajo vlog je 2. 10. 2019.

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti pri mag. Karmen Štumberger vsak delovnik na telefonski številki: (02) 741 53 04 ali e-naslovu: karmen.stumberger@ormoz.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ormož: www.ormoz.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj