Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Grosuplje v letu 2020

14. 02. 2020

Objavljeno: Občina Grosuplje, 28. 1. 2020, www.grosuplje.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje sredstev pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje za leto 2020 in sicer za izvajanje sledečih ukrepov: sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj ter svetovanj in informiranj.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpisanih proračunskih sredstev za izvajanje navedenih ukrepov je 19.000 EUR.

Razpisnik: Občina Grosuplje

Rok: Rok za oddajo vloge je 21. 2. 2020.

Razpisna dokumentacija: Obrazec razpisne dokumentacije prijavitelji na razpis dobijo na sedežu Občine Grosuplje, Taborska c. 2, 1290 Grosuplje ali na internetni strani občine na naslovu: www.grosuplje.si. Razpisno dokumentacijo oz. obrazce pa zainteresirani lahko dobijo na vložišču Občine Grosuplje ali internetni strani občine na naslovu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj