Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke za leto 2021

25. 02. 2021

Objavljeno: Občina Bloke, 25. 2. 2021, www.bloke.si

Predmet razpisa in višina sredstev: Občina Bloke razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke za leto 2021 v višini 4.000,00 EUR.

Namen razpisa: Razpis je namenjen za ukrep »spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja«.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Bloke

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29. 10. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki: 70 980 918 (Jožica Anzeljc) ali po elektronski posti: joza.anzeljc@bloke.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine Bloke: www.bloke.si in v sprejemni pisarni občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj