Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v občini Škofja Loka v letu 2024

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v občini Škofja Loka v letu 2024

31. 05. 2024

Objavljeno: Občina Škofja Loka, 31. 5. 2024, www.skofjaloka.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Škofja Loka.

V letu 2024 bodo sredstva namenjena za naslednje ukrepe:

Ukrep 1: Spodbujanje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest, ki se deli na dva podukrepa:

  • Podukrep 1: Spodbujanje samozaposlovanja,
  • Podukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest;

Ukrep 2: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na ožjem območju starega mestnega jedra Škofje Loke.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa za leto 2024 znaša 49.500,00 EUR, in sicer za Ukrep 1: Spodbujanje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 14.500,00 EUR in za Ukrep 2: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na ožjem območju starega mestnega jedra Škofje Loke 35.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Škofja Loka

Rok: Prvi rok za oddajo vlog je 5. 7. 2024, drugi (skrajni) rok pa 29. 9. 2024.

Če bodo sredstva porabljena v okviru prvega razpisanega roka, bo na spletni strani Občine Škofja Loka objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev in zaprtju javnega razpisa.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Damjani Uršič na Občini Škofja Loka, Tel: (04) 51 12 333, e-pošta: damjana.ursic@skofjaloka.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka ter na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si/razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj