Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za razvoj malega gospodarstva in za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v občini Podvelka za leto 2019

18. 09. 2019

Objavljeno: Občina Podvelka, 3. 9. 2019, www.podvelka.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje samozaposlitve občanov in razvoja malega gospodarstva ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za območje v Občini Podvelka.

Predmet javnega razpisa so nepovratna sredstva:

  • v najvišji višini 1.200,00 EUR, ki jih lahko prejme posameznik, ki je brez zaposlitve in se samozaposli in gospodarska družba, katere število zaposlenih ne presega 50 zaposlenih in fizična oseba, ki ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so:

  • osebe, ki so brez zaposlitve in se samozaposlijo z neko pridobitno dejavnostjo ter imajo stalno bivališče v Občini Podvelka;
  • gospodarske družbe, katere število zaposlenih ne presega 50 delavcev, lahko pridobijo sredstva, če se zaposli delavca iz Zavoda za zaposlovanje v redno delovno razmerje za nedoločen čas in sta tako delodajalec in delavec iz Občine Podvelka in
  • osebe, ki se pričnejo ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in imajo stalno bivališče v Občini Podvelka.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa za leto 2019 znaša 10.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Podvelka

Rok: Javni razpis velja za leto 2019, do porabe nepovratnih sredstev.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj