Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno

13. 07. 2020

Objavljeno: Občina Cerkno, 13. 7. 2020, www.cerkno.si

Predmet razpisa: Oblika spodbujanja malega gospodarstva, ki je predmet razpisa, so nepovratne finančne vzpodbude v obliki delnega sofinanciranja stroškov. Dodeljujejo se z namenom pospeševanja in razvoja malega gospodarstva na območju občine Cerkno.

Nepovratne finančne vzpodbude se dodeli za naslednje namene:

  • Odpiranje novih delovnih mest,
  • Zavarovanje kreditov oz. pokritje stroškov odobritve leasinga,
  • Pridobivanje projektne dokumentacije za poslovne prostore,
  • Strokovno izobraževanje in usposabljanje,
  • Pridobitev standardov kakovosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev namenjena nepovratnim finančnim vzpodbudam v obliki nepovratnih sredstev je 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Cerkno

Rok: Rok za prijavo je odprt od objave javnega razpisa do 7. 8. 2020.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Obrazce in dodatne informacije interesenti dobijo na Občini Cerkno, Bevkova ulica 9, Tel: 37 34 640. Obrazci s prilogami so dosegljivi tudi na spletnih straneh Občine Cerkno: www.cerkno.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj