Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Šoštanj v letu 2020

27. 08. 2020

Objavljeno: Občina Šoštanj, 27. 8. 2020, www.sostanj.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za področje malega gospodarstva in obrti iz sredstev proračuna Občine Šoštanj za leto 2020. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis« skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Upravičeni nameni:

  • Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 2: prednostno spodbujanje samozaposlovanja,
  • Ukrep 3: spodbujanje investicij,
  • Ukrep 4: promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva.

Upravičeni stroški:

  • stroški, ki so povezani z novo zaposlitvijo in samozaposlovanjem,
  • stroški materialnih investicij: nakup zemljišča, zgradbe, oprema, stroji...,
  • stroški nematerialnih investicij: stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, blagovnih znamk, stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški izdelave investicijskih programov,
  • stroški, povezani z udeležbo na sejmih ali razstavah: stroški najetja sejemskega prostora, postavitve in delovanja stojnice.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 30.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Šoštanj

Rok: Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje do 9. 10. 2020, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije dobite po telefonu na številki: (03) 898 4300 ali na e-naslovu: obcina@sostanj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Šoštanj: www.sostanj.si ali pri občinski upravi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, vsak delovni dan v času uradnih ur do izteka prijave na razpis.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj