Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče v letu 2019

09. 08. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 9. 8. 2019, Stran: 1711

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

  1. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
  2. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest
  3. Promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva
  4. Spodbujanje sobodajstva

Več 

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:

  • gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne družbe,
  • fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike,
  • registrirani sobodajalci.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo in dodeljevanje nepovratnih sredstev za odpiranje novih delovnih mest je skupno 48.600 eurov, višina sredstev za promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva je 2.400 eurov, višina sredstev za spodbujanje sobodajstva je 12.000 eurov.

Razpisnik: Občina Velike Lašče

Rok: Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za oddajo vlog je 30. 11. 2019.

Dodatne informacije: Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike Lašče, Kontaktna oseba: Jerica Tomšič Lušin, Tel: 78-10-369, e-naslov: jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani: www.velike-lasce.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj