Javni razpis - "Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT" (JR IPCEI ME NOO)

Javni razpis - "Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT" (JR IPCEI ME NOO)

15. 03. 2024

Javni razpis - Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (kratica javnega razpisa: JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti - Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba)

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 15. 3. 2024, Stran: 559

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za mikroelektroniko in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IPCEI ME/CT) pri izvedbi raziskovalno razvojnih dejavnosti vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju mikroelektronike, polprevodnikov, mikročipov in komunikacijske tehnologije.

Cilj razpisa: Cilj IPCEI ME/CT in s tem tudi cilj javnega razpisa je okrepiti zmožnosti Evrope pri vzpostavitvi in povečanju avtonomije in odpornosti EU na področju verig vrednosti polprevodnikov, s poudarkom na digitalnem procesiranju podatkov in komunikacij na energetsko učinkovit in trajnosten način. Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj dva projekta podjetij ali konzorcijev podjetij, vključena v IPCEI ME/CT.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, vključenih v pomemben projekt skupnega evropskega pomena IPCEI ME/CT, in sicer faze raziskav, razvoja in inovacij, vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev, ki se razvijejo skozi sodelovanje v skupnem evropskem konzorciju podjetij na IPCEI ME/CT.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.500.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu so objavljene na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/ in so na voljo na ministrstvu, na e-naslovu: ipcei-me2.mgts@gov.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Nepravočasna vprašanja ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Zainteresirani prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj