Javni razpis semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020-2)

24. 07. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 104, Datum: 24. 7. 2020, Stran: 1598

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Cilj javnega razpisa je finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2020 znaša 750.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Rok za predložitev vlog je do vključno 2. 10. 2020.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah in e-pošti:

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj