Javni razpis o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2019

09. 08. 2019

Objavljeno: Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, 9. 8. 2019, www.obcinajurij.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:

  • subvencioniranje obrestne mere,
  • pomoč za samozaposlitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 1.500,00 EUR.

Okvirna višina za posamezni ukrep znaša:

  • za ukrep subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite v predvideni višini 500,00 EUR,
  • za ukrep samozaposlitev brezposelne osebe v predvideni višini 1.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah

Rok: Razpis je odprt do 3.10.2019, do 12. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 3. 10. 2019.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličite na Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Kontaktna oseba: Franc Bele, Tel: (02) 729-52-54.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.Nazaj