Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2019

19. 06. 2019

Objavljeno: Občina Črnomelj, 19. 6. 2019, www.crnomelj.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Črnomelj:

  • A. subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil
  • B. sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
  • C. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj.

Finančna sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki subvencij in dotacij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 35.000,00 EUR.

Okvirna višina sredstev za posamezen ukrep znaša:

  • za ukrep A »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojila v predvideni višini 12.500,00 EUR;
  • za ukrep B »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« v predvideni višini 12.500,00 EUR;
  • za ukrep C »subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj« v predvideni višini 10.000,00 EUR.

Razpisnik:

Rok: Rok za oddajo vloge je 8. 7. 2019, do 12. ure.

Dodatne informacije: Odgovorna oseba za dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi z javnim razpisom je Tanja Peteh, Tel: (07) 30-61-122 (v času uradnih ur Občine Črnomelj9, e-naslov: tanja.peteh@crnomelj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj: www.crnomelj.si, v sprejemni pisarni Občine Črnomelj in v pisarni Oddelka za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja (pisarna št. 20).

Več: Več o pogojih najdete tukaj.Nazaj