Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020

15. 01. 2020

Objavljeno: Občina Jesenice, 15. 1. 2020, www.jesenice.si

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Letni nabor ukrepov:

  • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
  • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti,
  • Spodbujanje sobodajalstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost javnega razpisna znaša 95.000,00 EUR, in sicer:

  • za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (70.000,00 EUR),
  • za spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti (15.000,00 EUR),
  • za spodbujanje sobodajalstva (10.000,00 EUR).

Razpisnik: Občina Jesenice

Rok: Rok za oddajo vloge je 7. 7. 2020.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani dobijo na Občini Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Kontaktna oseba: Aleksandra Orel, Tel: (04) 586 92 66, e pošta: aleksandra.orel@jesenice.si. Prijavitelji lahko zastavljajo vprašanja tudi po elektronski pošti. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.jesenice.si. Predstavitev javnega razpisa bo potekala v četrtek, 13. 2. 2020 ob 9.30 uri v Konferenčni dvorani v Kolpernu na Stari Savi, Fužinska cesta 2, Jesenice. Obvezne so prijave do srede, 12. 2. 2020 na e-naslov: aleksandra.orel@jesenice.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj