Javni poziv za izvedbo ukrepa Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu iz Sklada za podnebne spremembe

Javni poziv za izvedbo ukrepa Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu iz Sklada za podnebne spremembe

01. 03. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 1. 3. 2024, Stran: 468

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je povečati okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov ter zmanjšanje emisij CO2 v cestnem prometu.

Nepovratna finančna sredstva se po predmetnem javnem pozivu dodeli ukrepom za varstvo okolja zaradi vplivov iz prometa, s katerimi se preprečijo negativne posledice na okolje zaradi emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zunanjega zraka iz prometa. Nepovratna finančna sredstva se dodeli tudi ukrepom, ki zmanjšajo tveganje za nastanek škode ki bi lahko nastala zaradi negativnih posledic na okolje, in sicer za nakup ali predelavo (naknadno opremljanje) vozil, da bi se lahko štela za čista vozila, tj. tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, in nadgradnjo tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora.

Na podlagi predmetnega javnega poziva se nepovratna finančna sredstva dodelijo le za sofinanciranje naložb, ki imajo spodbujevalni učinek, in sicer v obliki nepovratnih finančnih sredstev kot subvencije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Pozivnik: Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.

Rok: Vloga se lahko vloži v roku:

  • za sklop 1.2 a.) 4. 3. 2024 od 8. ure dalje do 30. 10. 2024, do vključno 12. ure;
  • za sklop 1.2 b.) 4. 3. 2024 od 8. ure dalje do 6. 5. 2024, do vključno 12. ure;

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani: http://prevozniki.borzen.si.

Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko končni odjemalci pridobijo na telefonski številki: (01) 62-07-655 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani: www.borzen.si oziroma preko e-naslova: prevozniki@borzen.si.

Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani: www.borzen.si so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da Borzen, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije vlagatelja, ne bo odločil drugače.

Pozivna dokumentacija: Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani družbe Borzen d.o.o.: www.borzen.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.Nazaj