Javni poziv za izbor digitalnih inovacijskih stičišč (DIH) za Evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH)

23. 10. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 152, Datum: 23. 10. 2020, Stran: 2252

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je zagotoviti nacionalni izbor Digitalnih inovacijskih stičišč, ki bodo Evropski komisiji predlagana za nadaljnji postopek.

Cilj javnega poziva: Cilj je zagotoviti krepitev lokalnega in nacionalnega potenciala digitalne preobrazbe, tako v zasebnem, kakor tudi javnem sektorju, zato je pomembno neprofitno delovanje EDIH, kar omogoča nepristransko usmerjanje in izvajanje aktivnosti.

Predmet javnega poziva: Predmet poziva je izbor prijaviteljev, ki bodo podali ustrezno vlogo z opisom pričakovanih nalog prihodnjih EDIH. Gre za prvo fazo postopka, saj bo drugo fazo ključno izpeljala Evropska komisija, na podlagi DEP.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za javno upravo

Rok: Rok za oddajo prijave je do 27. 11. 2020 do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in vsebino pozivne dokumentacije so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov. Kontaktni podatki: mag. Polona Jerina, Ministrstvo za javno upravo, e-naslov: gp.mju@gov.si. Vprašanja vezana na javni poziv se lahko pošljejo po elektronski poti do vključno 20. 11. 2020, na e-naslov: gp.mju@gov.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na uradni spletni strani ministrstva in štejejo za del javnega poziva.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.Nazaj