Javni poziv V3 - Vavčer za pridobitev certifikatov

Javni poziv V3 - Vavčer za pridobitev certifikatov

21. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 21. 6. 2024, Stran: 1678

Cilj in namen poziva: Cilj in namen javnega poziva je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma k pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja/obnove certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge in dvignila kakovost poslovanja oziroma izdelkov.

Predmet poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oziroma vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve ter validacije okoljske izjave, pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). Certifikati v okviru navedenih shem pokrivajo tudi nekatera ključna področja za rast in razvoj, kot so digitalizacija, zeleni prehod, krožno in trajnostno gospodarstvo.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so MSP-jem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so MSP-jem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh dvanajstih lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.Nazaj