Drugi javni razpis za finančni produkt - AGRO FI mikro

Drugi javni razpis za finančni produkt - AGRO FI mikro

14. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 14. 6. 2024, Stran: 1570

Finančni produkt AGRO FI mikro je mikroposojilo, ki je namenjeno majhnim kmetijam in mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva in za financiranje obratnih sredstev, pri čemer se mikroposojilo lahko odobri tudi le za nakup obratnih sredstev.

Namen razpisa: Namen finančnega produkta je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.

Namen javnega razpisa je podpora ciljnim skupinam kmetijskih gospodarstev pri:

  • izboljšanju likvidnosti oziroma tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev,
  • doseganju večje tržne usmerjenosti in prisotnosti na trgu,
  • izboljšanju konkurenčnosti oziroma zvišanja dodane vrednosti kmetijskih proizvodov,
  • razvoju kmetijskih gospodarstev v povezavi s prehodom v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo,
  • obnovi proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev, prizadetih zaradi naravnih nesreč (poplava, zemeljski plaz, suša, pozeba in podobno).

Finančni produkt AGRO FI mikro je namenjen majhnim kmetijam ter mladim kmetom na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer imajo pri izboru prednost projekti, ki so usmerjeni v obnovo proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa:

  • ohranitev kmetijske proizvodnje,
  • večja tržna usmerjenost oziroma prisotnost na trgu,
  • večja stroškovna učinkovitost,
  • prehod na trajnostne kmetijske prakse.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek finančnega produkta AGRO FI mikro iz vira Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023-2027, je 1.613.517 EUR, od tega predvidoma 1.326.167 EUR za ciljno skupino majhne kmetije in 287.350 EUR za ciljno skupino mladi kmeti.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte info@srrs.si s pripisom »Vprašanje - AGRO FI mikro«.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena v Aplikaciji e-Rsklad: www.r-sklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj