30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

01. 03. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 1. 3. 2024, Stran: 409

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe.

Cilj razpisa: Cilji operacije so zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracija ogljika ter povečanje organske mase v tleh.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 5.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhne kmetije (sklop A),
  • 3.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhne kmetije (sklop B),
  • 1.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj