2. javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja podjetij na območju občine Beltinci za leto 2020

06. 10. 2020

Objavljeno: Občina Beltinci, 6. 10. 2020, www.beltinci.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona in razvoja podjetij na območju Občine Beltinci v letu 2020.

Namen ukrepa je zagotavljanje podpornega in poslovnega okolja pod ugodnejšimi pogoji in s tem spodbujanje posameznih podjetij, da svoje proizvodne in poslovne dejavnosti načrtujejo na območju Občine Beltinci.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje zagona in razvoja podjetij na območju Občine Beltinci v letu 2020 znaša 17.451.63 EUR.

Razpisnik: Občina Beltinci

Rok: Rok za oddajo vloge je 30. 10. 2020, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro ter 12. in 14. uro na telefonski številki: (02) 541 35 41, kontaktna oseba: Tatjana Trstenjak, e-naslov: tatjana.trstenjak@beltinci.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci in na spletni stani Občine Beltinci: www.beltinci.si - zavihek OBVESTILA IN OBJAVE.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj