14. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

17. 07. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 101, Datum: 17. 7. 2020, Stran: 1526

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 5. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je prilagoditev kmetijskih gospodarstev nadstandardnim zahtevam dobrobiti živali.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.000.000 EUR. Od tega:

  • 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
  • 4.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, (sklop B) ter
  • 4.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra 2020, do 23.59. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Te: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si;
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1 razpisne dokumentacije).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj