1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

12. 04. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 12. 4. 2024, Stran: 872

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih.

Poleg agromelioracij po zakonu, ki ureja kmetijska zemljišča, je na območjih, opredeljenih v zakonu, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev, predmet javnega razpisa tudi izvedba agromelioracij v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev.

Cilj razpisa: Cilj operacije je izboljšanje kemijskih, fizikalnih in bioloških lastnosti tal v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.928.677 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. maja 2024 do vključno 26. julija 2024, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj