1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024

1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024

07. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 7. 6. 2024, Stran: 1483

Predmet razpisa: Predmet podpore so naložbe iz prvega odstavka 11. člena uredbe, in sicer:

  • ureditev trajnega nasada, razen v primeru vrste rabe GERK 1211 - vinograd, pri kateri je upravičena le postavitev nasada. Trajni nasad mora biti v celoti posajen s tolerantnimi sortami;
  • tehnološka posodobitev zasebnega namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljnjem besedilu: ZNS), in nakup namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov;
  • nakup in postavitev mreže proti toči, pri čemer je v okviru te naložbe upravičen tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov;
  • nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, kot na primer cepiči in podlage trte ter trsne cepljenke.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.000.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 1. julija 2024 do vključno 26. avgusta 2024, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj