1. javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč

1. javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč

07. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 7. 6. 2024, Stran: 1410

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore vlagateljem iz prvega odstavka 12. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij za izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.

Cilj razpisa: Cilj podintervencije izvedba komasacij kmetijskih zemljišč je izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč za lažjo obdelavo kmetijskih zemljišč.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. junija 2024, od 8. ure do vključno 30. avgusta 2024, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj